โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
หมู่ที่ 3 ถนนชาญสินธุ์ บ้านบึงกาฬใต้  ตำบลบึงกาฬ  อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 43140
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/11/2017
ปรับปรุง 13/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 19375
Page Views 20143
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง คำนาดี บึงกาฬ
2 โรงเรียนเลิดสิน คำนาดี บึงกาฬ
3 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา คำนาดี บึงกาฬ
4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว คำนาดี บึงกาฬ
5 โรงเรียนบ้านคำภู ชัยพร บึงกาฬ
6 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ชัยพร บึงกาฬ
7 โรงเรียนบ้านนาต้อง ชัยพร บึงกาฬ
8 โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ ชัยพร บึงกาฬ
9 โรงเรียนบ้านหนองยาว ชัยพร บึงกาฬ
10 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์ บึงกาฬ
11 โรงเรียนบ้านโคกสวาง นาสวรรค์ บึงกาฬ
12 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์ บึงกาฬ
13 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ บึงกาฬ บึงกาฬ
14 โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ
15 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ บึงกาฬ บึงกาฬ
16 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ บึงกาฬ บึงกาฬ
17 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ
18 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ วิศิษฐ์ บึงกาฬ
19 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร วิศิษฐ์ บึงกาฬ
20 โรงเรียนบ้านนาป่าน วิศิษฐ์ บึงกาฬ
21 โรงเรียนบ้านพันลำ(เจริญวิทยา) วิศิษฐ์ บึงกาฬ
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ วิศิษฐ์ บึงกาฬ
23 โรงเรียนบ้านดอนปอ หนองเข็ง บึงกาฬ
24 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง หนองเข็ง บึงกาฬ
25 โรงเรียนบ้านนาเจริญ หนองเลิง บึงกาฬ
26 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม หนองเลิง บึงกาฬ
27 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ หนองเลิง บึงกาฬ
28 โรงเรียนบ้านหนองหมู หนองเลิง บึงกาฬ
29 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ หนองเลิง บึงกาฬ
30 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ หอคำ บึงกาฬ
31 โรงเรียนบ้านโนนยาง หอคำ บึงกาฬ
32 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง หอคำ บึงกาฬ
33 โรงเรียนธเนตรวิทยา หอคำ บึงกาฬ
34 โรงเรียนบ้านสะง้อ หอคำ บึงกาฬ
35 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หอคำ บึงกาฬ
36 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 โคกก่อง บึงกาฬ
37 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ โคกก่อง บึงกาฬ
38 โรงเรียนบ้านนาคำ โคกก่อง บึงกาฬ
39 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง โคกก่อง บึงกาฬ
40 โรงเรียนบ้านโนนสา โคกก่อง บึงกาฬ
41 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม โคกก่อง บึงกาฬ
42 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ โคกก่อง บึงกาฬ
43 โรงเรียนบ้านทองสาย โนนสมบูรณ์ บึงกาฬ
44 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ บึงกาฬ
45 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร โนนสมบูรณ์ บึงกาฬ
46 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โนนสมบูรณ์ บึงกาฬ
47 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย โป่งเปือย บึงกาฬ
48 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล โป่งเปือย บึงกาฬ
49 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ไคสี บึงกาฬ
50 โรงเรียนแก่งอาฮง ไคสี บึงกาฬ
51 โรงเรียนบ้านไคสี ไคสี บึงกาฬ
52 โรงเรียนบ้านดงโทน ดงบัง บึงโขงหลง
53 โรงเรียนบ้านท่าสีไค ดงบัง บึงโขงหลง
54 โรงเรียนบ้านดงบัง ดงบัง บึงโขงหลง
55 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง
56 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง
57 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง
58 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ท่าดอกคำ บึงโขงหลง
59 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง ท่าดอกคำ บึงโขงหลง
60 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม ท่าดอกคำ บึงโขงหลง
61 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง
62 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา บึงโขงหลง บึงโขงหลง
63 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก บึงโขงหลง บึงโขงหลง
64 โรงเรียนบ้านนาขาม บึงโขงหลง บึงโขงหลง
65 โรงเรียนอนุบาลบึงโขลงหลง บึงโขงหลง บึงโขงหลง
66 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ บึงโขงหลง บึงโขงหลง
67 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม บึงโขงหลง บึงโขงหลง
68 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง
69 โรงเรียนบ้านบัวโคก โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง
70 โรงเรียนบ้านนาอ่าง โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง
71 โรงเรียนบ้านดงชมภู โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง
72 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง
73 โรงเรียนบ้านนาจาน บุ่งคล้า บุ่งคล้า
74 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย บุ่งคล้า บุ่งคล้า
75 โรงเรียนบ้านดอนแพง บุ่งคล้า บุ่งคล้า
76 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า
77 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ หนองเดิ่น บุ่งคล้า
78 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง หนองเดิ่น บุ่งคล้า
79 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า หนองเดิ่น บุ่งคล้า
80 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง โคกกว้าง บุ่งคล้า
81 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 โคกกว้าง บุ่งคล้า
82 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ โคกกว้าง บุ่งคล้า
83 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ ดอนหญ้านาง พรเจริญ
84 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง พรเจริญ
85 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ดอนหญ้านาง พรเจริญ
86 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู ป่าแฝก พรเจริญ
87 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี ป่าแฝก พรเจริญ
88 โรงเรียนพรเจริญวิทยา พรเจริญ พรเจริญ
89 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญ พรเจริญ
90 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ พรเจริญ พรเจริญ
91 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น พรเจริญ พรเจริญ
92 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม พรเจริญ พรเจริญ
93 โรงเรียนบ้านสร้างคำ วังชมภู พรเจริญ
94 โรงเรียนบ้านวังยาว วังชมภู พรเจริญ
95 โรงเรียนบ้านโคกนิยม วังชมภู พรเจริญ
96 โรงเรียนบ้านดงเสียด ศรีชมภู พรเจริญ
97 โรงเรียนบ้านโนน ศรีชมภู พรเจริญ
98 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ศรีชมภู พรเจริญ
99 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ศรีชมภู พรเจริญ
100 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด ศรีสำราญ พรเจริญ
101 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน ศรีสำราญ พรเจริญ
102 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม ศรีสำราญ พรเจริญ
103 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ศรีสำราญ พรเจริญ
104 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา หนองหัวช้าง พรเจริญ
105 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองหัวช้าง พรเจริญ
106 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หนองหัวช้าง พรเจริญ
107 โรงเรียนบ้านนาซาว หนองหัวช้าง พรเจริญ
108 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ชุมภูพร ศรีวิไล
109 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ชุมภูพร ศรีวิไล
110 โรงเรียนบ้านโนนม่วง ชุมภูพร ศรีวิไล
111 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม ชุมภูพร ศรีวิไล
112 โรงเรียนบ้านนาสะแบง นาสะแบง ศรีวิไล
113 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม นาสะแบง ศรีวิไล
114 โรงเรียนบ้านนาทราย นาสิงห์ ศรีวิไล
115 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ นาสิงห์ ศรีวิไล
116 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล นาแสง ศรีวิไล
117 โรงเรียนบ้านนาแสง นาแสง ศรีวิไล
118 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 นาแสง ศรีวิไล
119 โรงเรียนภูทอกวิทยา นาแสง ศรีวิไล
120 โรงเรียนบ้านนาคำแคน นาแสง ศรีวิไล 042422140
121 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ศรีวิไล ศรีวิไล
122 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สาขา อู่คำ ศรีวิไล ศรีวิไล
123 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ศรีวิไล ศรีวิไล
124 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ซาง เซกา
125 โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง ซาง เซกา
126 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ซาง เซกา
127 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก ซาง เซกา
128 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ท่ากกแดง เซกา
129 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง ท่ากกแดง เซกา
130 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง ท่ากกแดง เซกา
131 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง ท่ากกแดง เซกา
132 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม ท่ากกแดง เซกา
133 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ท่าสะอาด เซกา
134 โรงเรียนบ้านหัวแฮต ท่าสะอาด เซกา
135 โรงเรียนบ้านยางชุม ท่าสะอาด เซกา
136 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา
137 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ท่าสะอาด เซกา
138 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว ท่าสะอาด เซกา
139 โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง น้ำจั้น เซกา
140 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม น้ำจั้น เซกา
141 โรงเรียนบ้านคำบอน น้ำจั้น เซกา
142 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก น้ำจั้น เซกา
143 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ บ้านต้อง เซกา
144 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร บ้านต้อง เซกา
145 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ บ้านต้อง เซกา
146 โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ สาขา คำชมภู บ้านต้อง เซกา
147 โรงเรียนบ้านดอนเสียด บ้านต้อง เซกา
148 โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ บ้านต้อง เซกา
149 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก บ้านต้อง เซกา
150 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน ป่งไฮ เซกา
151 โรงเรียนท่าไร่วิทยา ป่งไฮ เซกา
152 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ ป่งไฮ เซกา
153 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ป่งไฮ เซกา
154 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ป่งไฮ เซกา
155 โรงเรียนบ้านกุดสิม หนองทุ่ม เซกา
156 โรงเรียนบ้านโคกก่อง หนองทุ่ม เซกา
157 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา หนองทุ่ม เซกา
158 โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองทุ่ม เซกา
159 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง หนองทุ่ม เซกา
160 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ เซกา เซกา
161 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ เซกา เซกา
162 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ สาขา ไทยเสรี เซกา เซกา
163 โรงเรียนบ้านห้วยคอม เซกา เซกา
164 โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง เซกา เซกา
165 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา เซกา
166 โรงเรียนอนุบาลเซกา เซกา เซกา
167 โรงเรียนเซกา เซกา เซกา
168 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ เซกา เซกา
169 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ เซกา เซกา
170 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา เซกา เซกา
171 โรงเรียนบ้านดงสว่าง โสกก่าม เซกา
172 โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ โสกก่าม เซกา
173 โรงเรียนบ้านบ่อพนา โสกก่าม เซกา
174 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน โสกก่าม เซกา